• English
  • شماره تماس :34446282 026 - 88583563 021

تور بلژیک - فرانسه - هلنداطلاعات عمومی

26مهر - 29مهر - 3آبان - 8 آذر - 6 دی - 18بهمن

فرانسه - بلژیک - هلند (7 روز) 4*

4 شب پاریس - بروکسل +2شب آمستردام 

تاریخ 29مهر و 3 آبان 100 یورو افزایش نرخ دارد.

پرواز ایران ایر

هر نفر در اتاق 2تخته            1390یورو+5990000تومان

هرنفر در اتاق 1 تخته            1990یورو+5990000تومان

4-11سال با تخت                 1290یورو+5690000تومان

2-4سال بدون تخت              690یورو+5690000تومان