• English
  • شماره تماس :34446282 026 - 88583563 021

تور یوناناطلاعات عمومی

از 21مهر هر سه هفته یکبار یکشنبه ها

یونان (6 روز ) 4*

5 شب اتن

پرواز ترکیش ایرلاین

هر نفر در اتاق 2 تخته             790یورو + 4990000تومان

هر نفر در اتاق 1تخته              1290یورو + 4990000تومان

4-11سال با تخت                 690یورو + 4690000تومان

2-4سالبدون تخت                 390یورو + 4690000تومان