• English
  • شماره تماس :34446282 026 - 88583563 021
اجاره خودرو

مشترکین در بدو ورود ارزیابی و تعیین سطح می‌گردند ، پس از انجام هر رزرو با توجه به کیفیت نگهداری خودرو از یک طرف و بررسی اطلاعات سامانه موقعیت یاب از طرف دیگر راننده بعنوان راننده خوب رتبه بندی شده و پس از ارتقاء به سطح های بالاتر، ودیعه پرداختی نیز بصورت پله کانی کاهش یافته و نهایتاً به صفر می رسد. رانندگان خوب همچنین خودروها را با مبالغ کمتری اجاره می نمایند.